Skribenter Artiklar av Kåre Boberg

Kåre Boberg

1053 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

Flyktingmottagningen på Hapimag i full gång

I skrivande stund är flyktingmottagningen på  före detta Hapimag i Yxenhaga söder om Svenarum i full gång. Enligt den information som gavs milj- och byggnämnden...

Svar från miljö- och bygg om Hallforsrivningen

Miljö- och byggnämnden har nu besvarat skrivelsen från Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening med synpunkter och frågor kring nämndens agerande i Hallafors-problematiken. Det gäller framför allt det...

Snart kan man bygga på Illern-tomten

I Vaggeryd kommer överklagandet av Tor-projekt att innebära en betydande försening. Men i Skillingaryd kan bostadsbyggandet i kvarteret Illern komma igång ganska snart. Miljö- och...

Fartkameror och sänkt fartgräns genom Svenarum

Trafikverket vill sänka hastigheten på riksväg 30 på flera platser, bland annat genom Svenarum. Ny fartgräns genom kyrkbyn blir 60 kilometer i timmen istället...

Oro över färre p-platser på torget

Det finns uppenbarligen en stor oro inom handeln för att antalet parkeringsplatser i Vaggeyds centrum riskerar att minska och med det affärsidkarnas kundunderlag. VSBO:s ordförande...

Samtliga miljöpristagare genom åren

Det allra första miljövårdspriset delades ut för snart 30 år sedan, 1988. Sedan dess har dock inte priset delats ut årligen. Så här ser förteckningen...

Som sagt var i gårdagens fiberdebatt

Det sas mycket under den två timmar långa debatten kring gårdagens sena kvällsbeslut kring fibernätets utbyggnad på landsbygden. Här följer i sammandrag de uppfattningar som...

Principdebatt om privat välfärd kontra kommunal

Det var inte lätt för de 30 åhörarna i Folkets Hus i Vaggeryd att hänga med i den principdebatt som till slut ledde fram...

Striden om rivningen av Hallafors går vidare

Hur tänker Vaggeryds kommun agera efter rivningen av Hallafors? Den enkla frågan ställde Kenneth Åberg (S) till kommunalrådet Gert Jonsson (M). I dag är platsen helt...

Inget övergångsställe vid bankhuset

För några år sedan var frågan om övergångsställenas vara eller inte vara riktigt het i Vaggeryds kommun. I går fick övergångsställena förnyad aktualitet. Det skedde...